1) Online Başvuru Formu

Bu form online olarak doldurulmalıdır. Form, proje ile ilgili detaylı sorulardan oluşmaktadır. İdari bilgiler, Projenin Hedefi, Kullanılan Kaynaklar, Uygulama, Sonuçlar, Kaynakça ve Ek Bilgi olmak üzere 7 bölümden oluşmaktadır. Formda toplam 52 soru bulunmaktadır. Formu cevaplamaya başlamadan önce yeterli zamanınızın olduğundan emin olunuz. Formun doldurulması uzun süreceğinden, internet bağlantınızda yaşanma ihtimali olan sorunlardan dolayı doldurduğunuz bölümleri kaybetmemek için ayrıca bilgisayarınızda kaydetmeniz önerilir.

Başvurunuza eklemek istediğiniz dosyaları buradan gönderebilirsiniz.

Dosya ismine proje ismini eklemeyi unutmayın.

2) Kurum Onay Formu

Bu form, proje başvurunuzun kurumunuz tarafından onaylandığını ileten formdur. Formu indirip, doldurduktan sonra ıslak imzalı halini aşağıdaki bölüme yükleyebilirsiniz.

Kurum Onay Formunu Gönder

En İyi Gelişim Gösteren Proje Başvurusu

Bu form önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda eTR Yürütme Kurulu tarafından “En İyi Gelişim Gösteren Proje” ödülü verilmesi için oluşturulmuştur. Bu çerçevede, sadece önceki yıllarda eTR ödülü kazanan proje sahibi kurumların başvurusuna açıktır.

Başvuru Detayları

1)  Ödüle aday olabilmek için başvuru esastır.

2) Ödüller, kamu kurumlarının (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkez veya taşra teşkilatındaki uygulamalarına, yerel yönetimlerin eYerel Yönetim uygulamalarına, kamu kurumlarının diğer kamu kurumlarıyla aralarındaki uygulamalara verilecektir.

3)  eDevlet uygulamalarının etkin (aktif) ve/veya etkileşimli (interaktif) bir işlev yerine getirmesi temel koşuldur. Yalnızca bilgilendirme amaçlı, edilgen (pasif) uygulamalar ödüllerin kapsamı dışındadır.

4)  Başvuru sahipleri kamu sektörünün (kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları dahil) merkezi veya taşra teşkilatı, yerel yönetimin kendisi veya herhangi bir yan kuruluşu olmalıdır.

5)  Uygulamaların, tamamen işler durumda ve halen kullanımda olması gerekmektedir. Bu nedenle, halen tasarım ve geliştirme aşamasında bulunan uygulamalar ödüle başvuramazlar.

6)  TÜSİAD-TBV eTR Ödülü’nü almış olan uygulamaların ödüle tekrar aday olabilmeleri için uygulamadaki gelişmeleri ve farklılıkları belirtmeleri gerekmektedir.

7)  Başvurular 15 Eylül 2020 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2021 tarihinde saat 12.00’de tamamlanacaktır. Başvurular için gerekli formlar etr.org.tr  adresinde bulunmakta olup, başvurular bu sayfada belirtilen 2 formun doldurulması ile yapılacaktır.

8)   Başvuru formları iki adettir:

  1. Online Başvuru Formu: Ana başvurudur ve değerlendirme için kullanılacaktır. Başvurular aşağıdaki Değerlendirme Kriterleri kullanılarak değerlendirilecektir.
  2. Kurum Onay Formu: İdari ve temel bilgileri içermektedir. Bu bölüm değerlendirme kriterleri açısından göz önüne alınmayacaksa da başvurunun geçerli olması için doldurulmalı ve ıslak imzalı olarak bu sayfa üzerinden yüklenmelidir.

9)  Başvuruya konu olan uygulama ile ilgili 4.000 ila 10.000 kelime arasında bilgi verilmesi değerlendirme açısından uygun olacaktır. Uygun görülen bölümlerde tablolar, grafikler, şekiller ve resimler kullanılabilir.