Ödül Kategorileri

eTR Dijital Devlet Ödülleri Kapsamında Belirlenen Etki Ödülleri

 • Sosyal Etki Ödülü
 • Ekonomik Etki Ödülü
 • Vatandaş Memnuniyeti Etkisi Ödülü
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi Ödülü
 • Kamu – Girişimci İşbirliği Etkisi Ödülü

Bağımsız Ödüller

* Enocta Özel Ödülü:

Modern devlet anlayışını destekleyen, şeffaflık, sosyal sorumluluk, istihdam olanağı yaratma, maliyet verimliliğini artırma gibi ilkeleri benimsemiş ve özellikle uzaktan eğitim konusunu önceliklendiren uygulamalara verilecek olan ödüldür.

**  En İyi Gelişim Gösteren Proje Ödülü:

Önceki yıllarda eTR ödülü almış olan projelerin gelişimlerinin takip edilmesi ve projelerin kazanımlarının değerlendirilmesi sonucunda verilecek olan ödüldür. Bu ödül, sadece önceki yıllarda eTR ödülü kazanan proje sahibi kurumların başvurusuna açıktır. eTR Ödül Sekreterliğince kendilerine ayrı bir form iletilecek ve değerlendirme süreci bağımsız yürütülecektir

 

Katılımcı ve Ödül Kriterleri

eTR Dijital Devlet Ödülleri Kapsamında Belirlenen Katılımcı / Dijital Devlet Kriterler

Katılımcıların, eTR Dijital Devlet Ödülleri kapsamında belirlenen Dijital Devlet Kriterlerine uygunluğu değerlendirilecektir.*

 • Şeffaf
 • Proaktif
 • Veri Odaklı
 • Kullanıcı Odaklı
 • Platform Görevi
 • Tasarım Gereği Dijital
 • Çevre ve Eşitlik Açısından Duyarlı

eTR Dijital Devlet Ödülleri Kapsamında Belirlenen Ödül / Etki Kriterleri

Katılımcıların uygulanmış strateji, ürün ve hizmetleri eTR Dijital Devlet Ödülleri kapsamında belirlenen Etki Kriterlerine göre değerlendirilecek ve ödüllendirilecektir.

 • Sosyal Etki
 • Ekonomik Etki
 • Vatandaş Memnuniyeti Etkisi
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik Etkisi
 • Kamu – Girişimci İşbirliği Etkis

Başvuru Değerlendirme

Her başvuru en az üç bağımsız uzman tarafından değerlendirilecektir. Uzmanlar yüksek standardı ve tarafsızlığı sağlamak için ayrı ayrı çalışacaklardır.

Değerlendirme kriterleri ve değerlendirmedeki ağırlık yüzdeleri şöyledir:

1) Yenilikçilik ve etkin yönetim (%30)

2) Transfer olabilme özelliği ve uygunluk (%30)

3) Somut uygulanabilir sonuçlar ve etkileri (%40)

eTR Ödüllerine yapılan başvurular eTR Ödülleri Yürütme Kurulu tarafından incelenecektir. Başvuru Dosyası’nın belirtilen formata uygun olmaması ve istenilen bilgileri içermemesi durumunda başvuru, değerlendirme dışı tutulur.

Değerlendirmeye alınan başvurular, konunun uzmanları tarafından değerlendirilecektir. Uzmanların değerlendirmesi sonucunda finale kalan strateji, ürün ve hizmetler kamuoyuna açıklanacaktır.

eTR Ödüllerini kazanan strateji, ürün ve hizmetleri belirlemek üzere bir jüri oluşturulacaktır. Finalistleri inceleyen jüri, eTR Ödül Töreni sırasında elektronik oylama ile kazananları belirleyecektir. Ödüller, tören sonunda takdim edilecektir.

Başvuru Değerlendirme Kriterleri

Kriter 1: Yenilikçilik ve Etkin Yönetim

 • Yenilikçilik
 • Bilgi ve iletişim teknolojilerinin başarılı, yenilikçi ve hesaplı kullanımının gösterilebilmesi.
 • e-Devlet uygulamalarının yönetimi.

Kriter 2: Transfer Olabilme Özelliği ve Uygunluk

 • Transfer olabilme özelliği; strateji, ürün ve hizmetten kimin neler öğrenebileceği, bu konuda diğerlerine yardımcı olmak için ne tür destekler sunulabileceğini içerir
 • Strateji, ürün ve hizmet; e-Devlet açısından diğer kurumlara fayda sağlayacak önerilerden oluşan detaylı bir liste sunmalıdır. Her strateji, ürün ve hizmetin kendine özgü tarafları olsa da, iyi uygulamasının altında yatan prensiplerin başkaları tarafından incelenip adapte edilebilir, ilham alınabilir özellikleri olduğu gösterilmelidir.

Kriter 3: Somut Uygulanabilir Sonuçlar ve Etkileri

 • Strateji, ürün ve hizmetin, kavramsal planlama safhasını geçmiş, halihazırda somut ve pratik bir hale gelmiş olması gerekmektedir. Yeterli sayıda kullanıcı ve/veya devlet kurumuna gerçek ve faydalı bir etkisi olması beklenmektedir.
 • Strateji, ürün ve hizmetin etkileri, örneğin kullanıcılar veya servis uygulayıcıları esas alınarak kanıtlanabilir.
 • Strateji, ürün ve hizmetin sürdürülebilirliği, hedef kitleler üzerindeki etkileri ve yenilikçi yönünden bahsedilmelidir.
 • Strateji, ürün ve hizmetin en azından uygulandığı bölge içerisinde kullanıcılar ve/veya kamu kurumları tarafından tarafından devlete, topluma, ekonomiye vs. pek çok katkısı olan bir uygulama olarak algılanmalıdır.

Değerlendirme Yöntemi

eTR Ödüllerine yapılan başvurular eTR Ödülleri Yürütme Kurulu tarafından incelenir. Başvuru Dosyası’nın belirtilen formata uygun olmaması ve istenilen bilgileri içermemesi durumunda başvuru, değerlendirme dışı tutulur. Değerlendirmeye alınacak başvurular, konunun uzmanları tarafından değerlendirilecektir.

Uzmanların değerlendirmesi sonucunda finale kalan projeler kamuoyuna açıklanacaktır.  eTR Ödüllerini kazanan projeleri belirlemek üzere bir jüri oluşturulacaktır. Finalist projeleri inceleyen Jüri, eTR Ödül Töreni sırasında elektronik oylama ile kazanan projeleri belirleyecektir.  Kazanan projelere ödülleri ödül töreni sonunda takdim edilecektir.