eDevlet Yolunda eBelediye Kıyaslama Çalışması 2009

Bilgi toplumunun önemli bir unsuru olan eDevlet, kamu hizmetlerinde verimlilik ve kaliteyi artırarak ve etkin karar alma süreçleri oluşturarak devlet-vatandaş ilişkisinde bir reform niteliği taşımaktadır. Bu çerçevede, vatandaşla birebir etkileşim içerisinde olan belediyelerin eDevlet sürecine etkin ve bilinçli katılımı büyük önem taşımaktadır. Belediyelerdeki eDevlet

 uygulamaları, şeffaf yönetim anlayışıyla vatandaşların karar alma mekanizmalarında yer alarak yönetime katılmalarını ve hızlı ve kolay bir şekilde hizmetlere erişmelerini sağlayarak, yaşam kalitelerini yükseltmede büyük rol oynamaktadır. Bütün bunlara ek olarak, eBelediyecilik uygulamaları belediyelerin maliyetlerini azaltarak daha verimli çalışmalarını sağlamaktadır.