TÜSİAD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ÜMİT BOYNER’İN “8. eTR ÖDÜLLERİ” TÖRENİ AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanlar, değerli konuklar, değerli basın mensupları, Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün 8’incisini gerçekleştireceğimiz eTR Ödüllerinin her sene artan bir ilgiyle karşılaşması bizleri  onurlandırıyor.  Gelenekselleşen  ödüllerimizin  devletin  en  üst  kademelerinde sahiplenilmesi  bizim  için  bir  gurur  kaynağı.  Bundan  önce,  7.  eTR  ödül  törenimizi  Sayın Cumhurbaşkanımızın  himayelerinde  gerçekleştirmiştik.  Bu  yılki  ödül  törenine  ev  sahipliği yaparak bizi onurlandıran Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.   eTR  Ödülleri  ile  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimlerin  başarılı  e-Devlet  uygulamalarına dikkat çekerek, bu uygulamaların yaygınlaşmasına ve vatandaşlarımız tarafından daha yaygın olarak kullanılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.  Ödüllerin, başvuran, ödül kazanan ve yeni projeler geliştirecek olan tüm kurumlar için bir motivasyon unsuru olduğuna inanıyoruz. Ayrıca  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimlerin  bu  projeleri  geliştirerek  yurt  dışındaki benzerleri ile rekabet etmesini de arzu ediyoruz.   Bildiğiniz  gibi  e-Devlet  uygulamaları,  daha  verimli  hizmet  ve  daha  demokratik  yönetişim anlayışını güçlendiriyor. Bununla beraber zaman ve kaynak israfını önleyerek hem kamuda, hem özel sektörde, hem de vatandaşların günlük hayatında verimliliği artırıyor. Bu noktada kamu  kurumlarının  yenilikçi  bir  yaklaşımla  e-Devlet  uygulamalarını  geliştirmesi,  özel sektörün  de  bu  alanda  hizmetlerin  yaygınlaşması  yönünde  destek  vermesi  önem  taşıyor. Vatandaşların ise bilgi teknolojileri altyapısını en iyi şekilde kullanabilmelerini öncelikli bir konu  olarak  görmeliyiz.  Bu  noktada  kamu  hizmetlerinin  ortak  platformda  sunumunu hedefleyen  e-Devlet  Kapısı’na  vatandaşların  yaygın  ve  kolay  erişiminin  sağlanması  büyük önem taşıyor.   Teknolojik  gelişmelerin  sunduğu  imkânlar  günlük  hayatımızı  geçmişe  göre  daha  etkin  bir düzeyde  sürdürmemizi  sağlarken  birtakım  hizmetlere  hızlı  erişim  ihtiyacını  da  beraberinde getiriyor.  Bilindiği  gibi  artık  e-Devlet  uygulamasını  mobil  telefonlar  üzerinden  de  yapmak mümkün hale geldi. Yani e-Devlet kapsamına m-Devlet de eklendi. e-Devlet içerisinde  yer alacak  hizmetlerin  giderek  çeşitleneceğini  düşünürsek,  m-Devlet  açısından  da  iletişim  alt yapısının geliştirilmesi gerekecek. Bilgi teknolojilerine erişimin hızla yaygınlaştırılması, her kesim için ucuz ve kesintisiz iletişimin sağlam bir altyapıyla sunulması, katılımı artırmak için temel bir unsurdur. Vatandaş odaklı, yaygın, güvenli ve etkin hizmet sunulması hem e-Devlet hem de m-Devlet hizmetlerinin kullanımını artıracaktır.   Sayın Meclis Başkanım, Sayın Bakanlar, değerli konuklar,  e-Devlet  konusunda  ülkemizde  önemli  adımlar  atılırken,  uluslararası  alanda  e-Performansımızın henüz istenilen düzeyde olmadığı da gözleniyor. Birleşmiş Milletler’in “e-Devlet hazırlık indeksi”nde, genel olarak dünya ortalamasının üzerinde seyretmemize rağmen, ülke  sıralamasında  geriledik.  Bu  durumda  bir  yandan  dünya  ortalamasının  üzerinde  3  seyrederken,  öte  yandan  diğer  gelişme  kaydeden  ülkelere  kıyasla  performansımızın  geride kaldığını söyleyebiliriz.  Bilgi  toplumu  hedeflerinin  üst  düzeyde  sahiplenilmesi  ve  koordinasyonu,  e-Dönüşüm projelerinin kurumlar arasında eşgüdüm gözetilecek şekilde planlanması, verimliliği şüphesiz etkileyen  unsurlardır.  Bununla  birlikte  altyapının  güçlendirilmesi  ve  e-Devlet  süreçlerinin daha  verimli  işlemesi  için  “yönetişim”  konusunun  da  titizlikle  ele  alınması  gerektiği düşüncesindeyiz.  Ülkemizde  bilişim  teknolojilerinin  kullanım  oranındaki  artış  ve  dinamik  nüfus  yapımız dikkate  alındığında,  yerinde  ve  doğru  stratejiler  ile  gelişmiş  ülkeler  seviyesine  çıkmamız mümkündür. Ülkemizin e-Dönüşüm  yolunda bugüne dek attığı önemli adımlar söz konusu. Bu adımların giderek ivmelenen biçimde geliştirileceğine ve uluslararası alanda tatminkâr bir noktaya ulaşacağımıza inanıyorum.  Sözlerime son verirken bir konunun altını tekrar çizmek istiyorum. “eTR Ödülleri”, TÜSİAD ve TBV olarak, daha müreffeh bir Türkiye için, kamu yararına düzenlediğimiz bir etkinliktir. Amacımız,  e-Türkiye  amacına  yönelik  çalışan  kamu  kurumları  ve  yerel  yönetimleri kamuoyunda  daha  fazla  görünür  kılmak,  iyi  uygulamaların  ve  deneyimlerin  paylaşılmasını desteklemektir. Dolayısıyla ödülün amaç değil, hedefe ulaşmak için bir araç olduğuna ve bu etkinlikte  “kaybeden”  olmadığına  inanıyoruz.  Ödüllere  başvurarak  projelerini  sınayan  tüm kurum temsilcilerine, etkinliğimize yaptıkları değerli katkılardan dolayı bir kez daha teşekkür etmek  istiyorum.  Ödül  süreçlerinde  yer  alan  uzmanlara  ve  jüri  üyelerine  ve  bu organizasyonun gerçekleşmesine katkı veren ana sponsorumuza da teşekkür ediyorum.