TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi, Teknoloji İnovasyon ve Bilgi Toplumu Komisyonu Başkanı Erman Ilıcak’ın “9. eTR Ödülleri” Konuşması

TÜSİAD Yönetim Kurulu adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Ümit Boyner; Fransız parlamentosunun gündemindeki, sözde Ermeni soykırımının inkarını cezalandırmaya yönelik yasa teklifi hakkında, Fransız iş dünyası nezdinde bir dizi temas gerçekleştirmek üzere bugün Paris’te bulunuyor. Bu zorunlu durum karşısında, üzülerek eTR ödül törenine katılamadı. Ümit Boyner’in, finalistlerimize ve ödül kazananlara tebriklerini şimdiden iletmek isterim.

TÜSİAD-TBV işbirliğiyle bu yıl dokuzuncusunu düzenlediğimiz eTR Ödüllerinin gördüğü ilgi bizleri onurlandırıyor. Ödüllerimizin, devletin en üst kademelerinde sahiplenilmesi bizim için büyük bir gurur kaynağı. 2003 yılından beri düzenlediğimiz ödüllerimize bugüne kadar toplam 241 proje ile başvuruda bulunuldu ve 112 proje finale kaldı. 9. eTR Ödülleri için bu sene 33 başvuru aldık. Uzmanların değerlendirmeleri sonucunda 16 proje finalist olmaya hak kazandı. eTR Ödülleri’nin, başvuran, kazanan ve yeni projeler geliştirmeye hazırlanan tüm kamu ve yerel yönetim kurumları için bir motivasyon unsuru olduğunu düşünüyoruz.


Türkiye’nin bilgi toplumuna dönüşmesi ve çağdaş bir kamu yönetimi anlayışının yerleşmesini çok önemli hedefler olarak görüyoruz. Bu inancımız doğrultusunda diyebiliriz ki ödüller aslında bir amaç değil, belirttiğimiz hedeflere ulaşmak için bir araçtır; dolayısıyla bu yarışın kaybedeni yoktur. eDevlete yatırım yapan ve eDevlet projelerinde çalışan herkes, bilgi toplumuna giden yolun taşlarını döşeyenler olarak, takdiri hak etmektedir.

Sayın Konuklar,

Hızlı değişim, rekabet ve küreselleşme neticesinde, bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, “daha verimli hizmet” ve “daha demokratik yönetişim” anlayışını güçlendiriyor. eDevlet hizmetlerinin gelişmesi, çeşitlenmesi ve kullanım oranının yükselmesi, bir yandan zaman ve kaynak israfını önleyerek kamuda ve özel sektörde verimliliği artırıyor. Diğer yandan vatandaşların hayatında yarattığı kolaylıklarla kültürel bir gelişim ve değişimi de beraberinde getiriyor. Dolayısıyla hız kesmeden çalışmalarımıza devam etmemiz önem taşıyor.

Türkiye’de kamunun Bilgi ve İletişim Teknolojileri yatırımlarında önemli artışlar gözlemlendi. TÜİK verilerine göre 2002 yılında yaklaşık 526 milyon TL olan Bilgi İletişim Teknolojileri yatırım ödeneği, 2011 yılında 2 milyar TL olarak gerçekleşti. “eDevlet kapısı” kapsamında sunulan hizmet sayısı 2010 yılı sonunda 246’ya ulaştı. AB’nin 9. eDevlet Ölçme ve Kıyaslama Çalışması’na göre Türkiye; hizmetlerin elektronik ortama taşınmasında % 89 ortalama ile % 82 olan AB27 ortalamasının üzerinde yer aldı.

Bilişim altyapısı konusunda önemli gelişmeler kaydedilmekle beraber, eDevlet uygulamalarının amacına ulaşması için çok önemli bir kriter olan, “internetin vatandaşlar arasında daha aktif olarak kullanılması” konusunda henüz arzu ettiğimiz konumda değiliz. AB istatistik birimi Eurostat’ın araştırmasına göre, 2011 yılında % 43 olan hane halkı internet kullanım oranımız, % 73 olan AB ortalamasının maalesef çok altında…

Dünya Ekonomik Forumu tarafından hazırlanan “Ağyapı Hazırlık Endeksi”ne baktığımızda da Türkiye 138 ülke arasından 71. sırada yer alıyor. Bu araştırma, e-Devlet uygulamalarının etkinliği ve bunun yanında bilişim altyapısı ve politikaların verimliliği gibi konuları kapsıyor. Alt bileşenlerine baktığımızda enteresan sonuçlar gözümüze çarpıyor. Örneğin, kamu kurumlarının bilişim teknolojileri kullanımında ve bunun verimliliğinde sıramız dünyada 38 iken, devletin bilişim teknolojileri kullanımını desteklemesi bileşeninde 87. sıraya geriliyoruz. Bu bileşende iyi dereceye sahip ülkelere baktığımızda Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin ve Katar gibi ülkelerin ilk 10 sırada yer aldığını görüyoruz. Birinde 38. iken diğerinde 87. sıraya düşmemiz aslında kamu kurumlarımız kendileri teknolojiyi iyi kullanırken, ülke çapında bilişimin kullanılması açısından daha etkili politikalara ihtiyacımız olduğu görülüyor.

eTR Ödüllerimiz dolayısıyla, ülkemizden tüm dünyaya örnek teşkil eden birçok proje çıktığını yakından biliyoruz. Ancak kamu kurumlarımızın bir kısmında neredeyse tüm hizmetlerin elektronik ortama taşınmasına yönelik projeler varken, bir kısmında bu konuya nispeten yeni önem vermeye başlandığını gözlemliyoruz. eDevlete geçişte kurumlar arasındaki farklılıkların giderilmesi yönünde, çok aktörlü iletişim ve koordinasyon sağlanması ve bilgi toplumu için bütüncül bir politikanın izlenmesi, eksiklerimizin giderilmesine katkı sağlayacaktır.

Sözlerime son verirken, ödül organizasyonumuzun uzun ve zorlu sürecinde bizden desteklerini eksik etmeyen kişi ve kurumlara izninizle teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle,  etkinliğimize ev sahipliği yaparak bizi onurlandıran Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Bilişim altyapısının bütün ülke sathında gelişmesi için büyük fedakarlık ile çalıştıklarını bildiğimiz, bugün burada bulunarak destek veren Sayın Bakanlarımıza da şükranlarımızı sunuyorum. Başta ana sponsorumuz Avea olmak üzere tüm destekçilerimize; projeleriyle başvuran kamu kurumları ve belediyelerin yönetici ve çalışanlarına; değerlendirici kurul ve jüri üyelerimize ve etkinliğimizin gerçekleşmesinde emek veren kadromuza teşekkür ediyorum.